Samstarfssamningar vegna menningar- og viðburðahalds

Markaðsstofan hefur sent menningar- og ferðamálanefnd, með afriti til bæjarstjóra og bæjarstjórnar, eftirfarandi erindi. 

Efni:  Samstarfssamningar vegna menningar- og viðburðahalds.

Markaðsstofa Hafnarfjarðar hvetur Hafnarfjarðarbæ til að endurskoða þær styrkveitingar til menningar- og viðburðahalds í bænum m.t.t aukins fjármagns og efla þannig  og um leið styðja við þá aðila sem vinna óeigingjarnt starf við að bæta og hlúa að menningarlífi í bænum. Lagt er til að teknir verði upp samstarfssamningar til allt að þriggja ára og að úthlutun styrkja verði færð framar í tíma og liggi fyrir í byrjun árs.

Samstarfssamningar styðja að og stuðla að öflugu viðburðahaldi í bænum. Auk þess sem þeir gera þeim aðilum sem að viðburðunum í bænum standa kleift að skipuleggja sig betur og sjá fram í tímann þannig að ekki ríki óvissa fram á síðustu stundu hvort af viðburðinum geti orðið. Fjárhagslegt öryggi viðburðarins er grundvöllur til þess að geta skipulagt fram í tímann. Samstarfssamningar til lengri tíma myndu gjörbreyta öllu undirbúningsferlinu fyrir þá aðila sem hyggjast standa vörð um menningar- og viðburðar hald í bænum.

Slíkir samstarfssamninga hafa verið í gildi hjá Reykjavíkurborg og því þarf ekki að finna upp hjólið í þeim efnum heldur er hægt að taka það besta þaðan og nýta. Þess má geta að menningar- og ferðamálaráð Reykjavíkurborgar er nú með 32 langtímasamninga í gildi. Verklag þeirra byggir m.a. á styrkjahandbók um meðferð, afgreiðslu og eftirfylgni styrkja, samstarfs- og þjónustusamninga sem Reykjavíkurborg gefur út, auk þess sem ráðið setur sér árlegar verklagsreglur um úthlutun styrkja og samstarfssamninga þar sem m.a. eru tilgreindar sérstakar áherslur ráðsins í styrkveitingum komandi árs.

Það er gríðarlega mikilvægt fyrir bæjarfélaga eins og Hafnarfjörð að bjóða upp á öflugt menningarlíf þ.m.t viðburði.

MsH telur að ef vel er stutt við menningu og viðburði í bæjarfélaginu styrki það og bæti bæjarbraginn og efli ímynd bæjarfélagsins í hugum íbúa, væntanlegra íbúa og gesta. Auk þess sem áhugi fyrirtækja á sveitarfélaginu eykst ef hér er rekin öflug menningar- og viðburðastefna sem laðar að fólk úr öllum áttum.

Göngu- og hjólastígar á Vellina

Markaðsstofan hefur sent umhverfis- og framkvæmdaráði, með afriti til bæjarstjóra og bæjarstjórnar, eftirfarandi erindi. 

Efni:  Göngu- og hjólastígar á Vellina.

Vallarhverfið eru það hverfi í Hafnarfirði þar sem uppbygging hefur verið hve mest undanfarin ár. Fyrirtæki eru mörg á svæðinu sem og íbúðarhúsnæði. Unnið hefur verið að því að byggja upp og bæta vegakerfið og brátt líta dagsins ljós ný gatnamót sem beðið hefur verið eftir við Krísuvíkurveg.

Fyrirtækjahverfið, ef svo má segja, hefur verið að breytast og þar er nú að finna fjölbreyttari starfsemi og þjónustu til að mynda hefur Apótek Hafnarfjarðar nýlega fært starfsemi sína að Selhellu, en var áður til húsa að Tjarnarvöllum.

Í dag er það svo að ekki er hægt að komast gangandi, með barnavagn eða hjólandi nema að vera úti á götu þar sem engir göngu- eða hjólastígar eru í þessum hluta hverfisins og hafa fyrirtæki kvartað mjög yfir þessu.

MsH telur afar brýnt að Hafnarfjarðarbær bregðist skjótt við og geri göngu- og hjólreiðastíga á svæðinu. Skapi þar með umhverfi sem hvetur íbúa og starfsmenn fyrirtækja til að nýta sér holla og heilnæma hreyfingu í takt við núgildandi stefnu um heilsueflandi samfélag. Svo ekki sé minnst á að tryggja þarf umferðaröryggi gangandi- og hjólandi vegfaranda á svæðinu.

Oft á tíðum eru göngu- og hjólastígar byggðir sem útivistarstígar og uppfylla þá ekki viðmið um greiðar og öruggar samgöngur.  Ljóst er að þeim fer fjölgandi sem kjósa að nýta möguleikana sem felast í því að ferðast öruggir í og úr vinnu á göngu- eða hjólastígum.

MsH telur að með tilkomu öruggs og umhverfisvænna göngu- og hjólastíga verði það einnig hvatning fyrir íbúa á Völlum og aðra bæjarbúa að nýta sér þessa leið til að auka og bæta við lífsgæði sín.

Í heilsueflandi samfélagi á það að vera partur af skipulaginu að bjóða upp á og hvetja til fjölbreyttari samgöngumáta en einkabílinn. Markaðsstofan skorar á Hafnarfjarðarbæ að í framtíðinni sé það svo að þegar ný fyrirtækjahverfi séu byggð að göngu- og hjólastígar séu gerðir samhliða, það styrkir innviði hverfisins og eykur fýsileika fyrirtækja til að byggja upp og reka fyrirtæki í Hafnarfirði. 

Umferðaröryggi við Bæjartorg og Norðurbakka 1

Markaðsstofan hefur sent skipulags- og byggingaráði, með afriti til bæjarstjóra og bæjarstjórnar, eftirfarandi erindi. 

Efni:  Umferðaröryggi við Bæjartorg og Norðurbakka 1.

Sívaxandi og fjölbreytt starfsemi í verslun og þjónustu á Norðurbakka 1 hefur um þó nokkuð skeið og misseri kallað á endurskoðun á umferðaröryggi,  bæði gang- og hjólreiðafólks sem og bílaumferð.

Nú er svo komið að þeir sem stunda sín viðskipti á þessu svæði telja að það sé einungis tímaspursmál hvenær þarna verið stórslys á fólki.

MsH telur að aðgerðir í umferðaröryggi á svæðinu sé algert forgangsverkefni og hvetur Hafnarfjarðarbæ til að taka á þessum málum og gera bragarbót á nú þegar.

Fyrirtækjaheimsókn MsH til Gaman Ferða

Fyrsta fyrirtækjaheimsókn MsH af mörgum verður þann 19. október frá kl.17-19 en þá bjóða Gaman Ferðir fyrirtækjunum í bænum í heimsókn. Komdu með þetta er kjörið tækifæri til að kynnast starfsemi Gaman Ferða betur og heyra reynslusögur úr rekstrinum.

Ferðaskrifstofan Gaman Ferðir var stofnuð í upphafi ársins 2012 og er eitt af aðildarfyrirtækjum Markaðsstofunnar. Það voru þeir Þór Bæring Ólafsson og Bragi Hinrik Magnússon sem stofnuðu fyrirtækið saman og var fyrsta skrifstofan eldhúsið hjá Þór á Suðurvangi í Hafnarfirði. Fyrirtækið hefur stækkað mjög hratt en núna starfa hjá Gaman Ferðum 15 manns í fullu starfi og fjölmargir aðrir sem fararstjórar.

Hvetjum fyrirtækin í bænum til að koma með í heimsókn til þeirra félaga því fyrirtækjaheimsóknir eru góður vettvangur fyrir hafnfirsk fyrirtæki til að efla og
styrkja tengslanetið og kynnast öðrum fyrirtækjaeigendum í bænum.

Léttar veitingar verða í boði.

 

Ráðstefna um stöðuna og tækifærin í ferðaþjónustunni í Hafnarfirði

Markaðsstofa Hafnarfjarðar og Hafnarfjarðarbær standa fyrir ráðstefnu um stöðuna og tækifærin í ferðaþjónustunni í Hafnarfirði laugardaginn 14. október næstkomandi í Hafnarborg. Ráðstefnan hefur fengið yfirskriftina „Stefna og staða Hafnarfjarðar í ferðaþjónustu“. Ráðstefnan verður nýtt sem upphaf á vinnu í mótun stefnumótun fyrir Hafnarfjörð. Ráðstefnan hefst klukkan 10:00 og stendur til 12:30

Meðal þeirra sem munu flytja framsögur á ráðstefnunni eru Sandra Brá Jóhannsdóttir sveitarstjóri í Skaftárhreppi, Þuríður Halldóra Aradóttir framkvæmdastjóri Visit Reykjaness og Haraldur Daði Ragnarsson meðeigandi Manhattan Marketing og aðjúnkt í Háskólanum á Bifröst mun kynna vinnu og niðurstöður „Markaðsgreiningar og markaðslega stefnumótunar fyrir áfangastaðinn Suðurland“ sem Manhattan vann fyrir Markaðsstofu Suðurlands árið 2016.  Þá mun Dr. Friðrik Larsen lektor við Háskóla Íslands ræða um vörumerkjastefnur áfangastaða og Helgi S. Gunnarsson forstjóri Regin talar um áform félagsins í hótelframkvæmdum við Strandgötuna.

Í framhaldi verða pallborðsumræður og meðal þeirra sem taka þátt í pallborðinu eru Svanhildur Konráðsdóttir forstjóri Hörpu og fyrrum sviðsstjóri menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg, Ásbjörn Björgvinsson markaðs- og sölustjóri LAVA Eldfjallamiðstöðvar og fyrrum framkvæmdastjóri Markaðstofu Norðurlands, Páll Eyjólfsson framkvæmdastjóri Bæjarbíós, Hrönn Greipsdóttir framkvæmdastjóri Eldeyjar fjárfestingafélags í ferðaþjónustu og Pétur Óskarsson framkvæmdastjóri Viator og stjórnarmaður í Markaðstofu Hafnarfjarðar.

Fundarstjóri verður Þór Bæring Ólafsson einn eigandi Gaman ferða og stjórnarmaður í Markaðsstofu Hafnarfjarðar. Ráðstefnan er opin öllum bæði fagaðilum og bæjarbúum með áhuga á greininni. Boðið verður uppá kaffi og létt meðlæti.

 

Hver er þín hugmynd að nýtingu St. Jó?

Starfshópur um framtíð St. Jósefsspítala leggur mikla áherslu á að fá hugmyndir frá bæjarbúum um framtíð húsnæðisins. Opnuð hefur verið netgátt þar sem hægt er að koma hugmyndum á framfæri við hópinn. Farið er með allar hugmyndir sem trúnaðarmál ef óskað er eftir því. Starfshópurinn mun vinna úr innsendum tillögum auk annarra hugmynda og skila niðurstöðum sínum til bæjarráðs eigi síðar en 15. október næstkomandi.

Nánar um húsið og skilmála er lúta að nýtingu þess:
Með kaupum á húsnæðinu skuldbindur Hafnarfjarðarbær sig til að reka almannaþjónustu í fasteigninni að lágmarki í 15 ár frá undirritun samningsins við ríkið.

Hér er um að ræða fyrrum sjúkrahús á fjórum hæðum í nokkrum samföstum byggingum ásamt kapellu. Stærð hússins er 2.829 m² og er húsið byggt á árunum 1926, 1973 og 2006. Byggingin stendur á 4.467,2 m² eignarlóð sem skilgreind er sem lóð undir samfélagsþjónustu. Við kaupin skuldbindur Hafnarfjarðarbær sig til að reka almannaþjónustu í fasteigninni að lágmarki í 15 ár frá undirritun samnings. Með almannaþjónustu er átt við starfsemi vegna félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu, menningar- eða fræðslustarfsemi eða aðra sambærilega þjónustu sem almenningur sækir í sveitarfélaginu. Hafnarfjarðarbær skuldbindur sig jafnframt til hefja rekstur í fasteigninni innan 3 ára frá undirritun samnings. Kaupverð er 100 milljónir króna og fer afhending á eign fram 15. ágúst 2017. 

*Starfshóp um framtíð St. Jósefsspítala skipa: Elvu Dögg Ásudóttur Kristindóttur, Sigríður Björk Jónsdóttir, Karl Guðmundsson, Guðrún Berta Daníelsdóttir formaður nefndarinnar og Sigríður Kristinsdóttir sviðstjóri stjórnsýslusviðs sem er verkefnisstjóri hópsins.

Velkomin á MsH.is!

Í vikudagatalinu segir "fimmtudagur til frægðar" og við trúum því fastlega og settum því nýja vefinn okkar í loftið í dag. Á vefnum er og verður að finna margvíslegar upplýsingar um það sem er að gerast í bænum á fréttasíðu og viðburðadagatali. Við verðum með fyrirtæki vikunnar þar sem við kynnum tvo fyrirtæki í hvert sinn við byrjum á Ásafl og Íshestum. Yfirlit yfir aðildarfélögin okkar sem nú eru alveg að detta í að telja 75. Upplýsingar um þau fjögur hverfafélög sem Markaðsstofan setti á stofn. Og svo verðum við með markaðstorg þar sem aðildarfyrirtækjum MsH gefst tækifæri á að birta ýmis tilboð sem þau eru að bjóða viðskiptavinum sínum. Upplýsingar um MsH og margt fleira.

Vefurinn verður lifandi og mun taka breytum og þróun eins og þurfa þykir. Munum nota næstu daga til að fínpússa vefinn aðeins til.

Vonum að þið hafið gagn og gaman af vefnum og endilega sendið okkur ábendingar um efni og efnistök hér.

Nýtt aðildarfyrirtæki Hárbeitt hárstofa

Nýtt aðildarfyrirtæki Markaðsstofunnar Hárbeitt hárstofa eigendur eru hjónin Árni Eiríkur Bergsteinsson og Sigurborg Íris Hólmgeirsdóttir. Á Hárbeitt starfa auk þeirra hjóna þau Ingólfur, Guðjón, Kristófer og Auður. 

Hárbeitt á sér tæplega 40 ára sögu hér í Hafnarfirði en hún var stofnuð árið 1979 þá að Reykjavíkuvegi 50 en þau hjónin keyptu stofuna árið 1990 og færðu sig í núverandi húsnæði að Reykjavíkurveg 68 í nóvember 1999.

Bjóðum Hárbeitt hárstofu velkomið um borð í Markaðsstofuna.

Taktu þátt í að skipuleggja starfsemi í St. Jósefsspítala

Laugardaginn 2. september næstkomandi býður starfshópur um framtíð St. Jósefsspítala uppá  opið hús í St. Jósefsspítala á milli kl. 13 og 15. Boðið verður upp á leiðsögn um húsnæðið og gestum gefst síðan kostur á að koma á framfæri sínum hugmyndum um framtíð húsnæðisins.  Nú hefur Hafnarfjarðarbær eignast allt húsnæðið sem er alls um 3.000 fermetrar og skuldbundið sig til að reka almannaþjónustu í húsinu a.m.k. næstu 15 árin. Því má segja að hér sé um einstakt tækifæri að ræða. 

Starshópurinn leggur mikla áherslu á að opna fyrir hugmyndir frá bæjarbúum og með það að leiðarljósi hefur hópurinn opnað netgátt þar sem hægt er að koma hugmyndum á framfæri við hópinn. Óskað er eftir hugmyndum einstaklinga, félagasamtaka og fyrirtækja um starfsemi sem myndi glæða þetta sögufræga hús lífi og vera Hafnfirðingum og gestum þeirra til sóma og gleði.

Hafnfirðingar og annað áhugafólk er hvatt til að koma á opna húsið og kynna sér þetta sögufræga hús og senda inn tillögur um framtíðarstarfsemi í húsinu. Það verður heitt á könnunni og allir velkomnir að sjálfsögðu.

Hér senda má inn hugmyndir til starshópsins. Farið er með allar hugmyndir sem trúnaðarmál ef óskað er eftir því. Starfshópurinn mun vinna úr innsendum tillögum auk annarra hugmynda og skila niðurstöðum sínum til bæjarráðs eigi síðar en 15. október næstkomandi.

 

 

Kraftajötnar, rokk, gleðiganga og víkingar!

Skemmtileg og viðburðarrík helgi framundan að vanda hér í Hafnarfirði þar sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.

Á föstudag er um um að gera að skella sér á "Suðurlandströllið 2017" þar sem sterkustu menn Íslands munu keppa í Hleðslu og Bændagöngu föstudaginn 11. ágúst og hefst keppnin kl. 16:00 við verslunarmiðstöðina Fjörð.

Þegar þið eruð búin að fylgjast með Suðurlandströllunum er um að gera að skella sér á hina árlega hátíð „Rokk í Hafnarfirði“ sem haldin er fyrir utan Ölstofu Hafnarfjarðar Flatahrauninu. Hátíðin í ár verður enn stærri og sterkari en í fyrra segja aðstandendur hátíðarinnar, enda frábærar hljómsveitir og tónlistafólk sem ætla að leggja Ölstofunni lið til að gera hátíðina sem veglegasta. Tónleikarnir hefjast kl.18:00 í dag föstudaginn 11. ágúst.

Síðan fagnar Rimmugýgur 20 ára afmæli sínu með stæl og blæs til tveggja daga Víkingahátíðar á Víðistaðatúni 12 - 13. ágúst. Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá í boði fyrir alla fjölskylduna. Eitthvað sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara.

Hafnarfjarðarbær mun svo að sjálfsögðu taka þátt í Gleðigöngu Hinsegin daga, laugardaginn 12. ágúst og eru Hafnfirðingar hvattir til að koma með í gönguna. Í ár mun Hafnarfjarðarbær birtast í bleikum lit undir slagorðinu: Ég er!